PROBLEMÀTICA ACTUAL GAS R-32

Benvolguts/des,

Des de l’inici de la fabricació d’equips de climatització que utilitzen gas refrigerant R-32, s’ha produït una controvèrsia important en el mercat.

Des d’AGIC-FERCA i les associacions que la formen, s’ha treballat intensament per a resoldre aquesta situació, però actualment es troba bloquejada al Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat sense que la Generalitat de Catalunya pugui fer res al respecte.

La problemàtica sorgeix a l’hora d’aclarir quin tipus d’instal·lacions es poden realitzar amb aquest gas i sobre les especificacions i requisits que s’haurien de complir, tant per l’empresa que executa la instal·lació com per al propi titular de la instal·lació.

Després que AGIC-FERCA sol·licités una solució i aclariment al respecte, la Subdirecció General de Seguretat Industrial ens va comunicar el següent:

“En relació amb diferents consultes que hem rebut sobre la utilització del refrigerant R-32, refrigerant del grup L2, en sistemes frigorífics de benestar tèrmic pel seu ús en aire condicionat, i atès que s’han produït malentesos sobre les nostres respostes, us recordem que en elles simplement hem reproduït el que indica el RSIF i la seva IT IF-04 sobre utilització dels refrigerants. En concret:

 • En el punt 3.2.2.1 de la IT IF-04 s’indica que “en general, els refrigerants del grup L2 no estan permesos en sistemes directes, indirectes oberts o indirectes oberts ventilats per a aplicacions en condicionament d’aire o calefacció de benestar.”
 • En el punt 3.2.2.3.1, referent a locals de categoria B (com els habitatges i comerços), per a sistemes directes instal·lats en espais ocupats per persones (els corresponents a l’àmbit “domèstic”), s’indica que han de ser sistemes segellats i amb una càrrega màxima de refrigerant de 2,5 kg i sense sobrepassar el producte LPxVS (límit pràctic per volum del local més petit amb refrigerant ocupat per persones).

Interpretem, de la mateixa manera que ho fa el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que a banda de la indicació general de no usar el R-32 per a climatització de benestar tèrmic, poden ser acceptables casos particulars d’aquest ús del R-32. En aquestes situacions cal procedir d’acord amb el que especifica el RSIF per a aquests tipus de refrigerant.”

Estem davant d’una situació de bloqueig. El Ministeri no aclareix quins son els casos particulars que caldria tractar i la Generalitat indica expressament que la instal·lació genèrica d’aquests equips que utilitzen R-32 per benestar tèrmic de persones resta prohibida.

Segons ens informa la Subdirecció General de Seguretat Industrial de Catalunya fins que el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat no es posicioni al respecte (petició que han realitzat totes les CC.AA. d’Espanya i que de moment no cap d’elles rebut resposta), les empreses instal·ladores que manipulin R-32 hauran de complir els requisits inclosos a l’Annex I d’aquest document. Per altra banda, els titulars que disposin d’instal·lacions amb equips d’aquestes característiques, hauran de complir amb les condicions recollides a l’Annex 2.

Conclusions

La Generalitat dona la indicació general de no utilitzar el R-32 per a climatització de benestar tèrmic, encara que poden ser acceptables casos particulars d’aquest ús del R-32. En aquestes situacions cal procedir d’acord amb el que especifica el RSIF per a aquests tipus de refrigerant (veure en detall Annex 1 i Annex 2).

La situació actual és confusa. Alguns fabricants d’equips de climatització estan introduint aquests equips en el mercat sense que hi hagi una legislació clara al respecte. El que sí ha comunicat la Generalitat amb rotunditat és que es reserva el dret a realitzar inspeccions en cas que es detectin instal·lacions d’aquest tipus d’aparells de climatització amb R-32 amb les conseqüències que això implicaria pel titular i per l’empresa instal·ladora d’expedients sancionadors en cas de no complir amb els requisits que marca el Reglament.

AGIC-FERCA està treballant amb força per solucionar aquesta problemàtica. Tant amb la Generalitat com amb el Ministeri i esperem que aquesta situació no es perpetuï molt més en el temps. Fins aleshores, recomanem molta precaució al respecte.

A efectes dels requisits a complir (s’aconsella llegir amb deteniment els annexes 1 i 2 d’aquest document), us indiquem els més importants:

 • Per realitzar aquests tipus d’instal·lacions caldrà:
  • Assegurança de RC per valor de 900.000 € per l’empresa instal·ladora.
  • Disposar d’un tècnic titulat amb contracte laboral o mercantil.
  • Mitjans tècnics mínims segons Annex 1.
  • Realització de projecte sobre la instal·lació (instal·lació frigorífica de nivell 2).
  • El titular haurà de contractar una assegurança de RC de 500.000 €.
  • El titular haurà de mantenir el llibre de la instal·lació frigorífica actualitzat.

Comentaris

Afegeix un comentari

mood_bad
 • No hi ha comentaris encara.
 • chat
  Afegeix un comentari
  keyboard_arrow_up