Justificació Aerotèrmia vs Solar tèrmica

Informació sobre la substitució de l’aportació solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària i/o l’escalfament de l’aigua de piscines cobertes en un edifici o de piscines a l’aire lliure per una bomba de calor aerotèrmica i que cal realitzar els càlculs justificatius considerant cadascuna de les normatives vigents: Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), RITE, Decret d’Eco eficiència i Ordenança solar municipal (si s’escau).

Adjuntem les pautes per a realitzar els càlculs corresponents

Comentaris

Afegeix un comentari

mood_bad
  • No hi ha comentaris encara.
  • chat
    Afegeix un comentari
    keyboard_arrow_up