CLIMATITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ, AIGUA CALENTA I ELECTRODOMÈSTICS: ASPECTES CLAU PER A LA REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC A LES LLARS

L’assessorament d’una empresa instal·ladora habilitada és imprescindible per escollir la millor solució en cada cas concret

La reducció del consum energètic és una de les prioritats a l’hora de portar a terme una instal·lació a una llar, local comercial, empresa o edifici. Les empreses instal·ladores que formen part dels gremis agrupats en la Federació Catalana d’Instal·ladors FEGICAT estan fortament compromeses a afavorir un consum més eficient i responsable de l’energia que impacti en un estalvi econòmic cara al consu- midor i contribueixi a la sostenibilitat mediambiental. Per això, en el marc de les seves bones pràcti- ques professionals, les empreses instal·ladores ofereixen informació i assessorament als seus clients sobre com poden aconseguir una reducció efectiva del consum energètic a les seves instal·lacions, ja no només amb l’aplicació de noves tecnologies disponibles sinó també a través de la re-educació en relació a l’energia.

Comentaris

Afegeix un comentari

mood_bad
  • No hi ha comentaris encara.
  • chat
    Afegeix un comentari
    keyboard_arrow_up